KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI W DZIEDZINACH PRAWA:

  Prawo cywilne
między innymi:

Sprawy o zapłatę, o zasiedzenie, o ustalenie własności, o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o naruszenie posiadania, o zniesienie współwłasności, podział majątku, o ubezwłasnowolnienie

  Prawo rodzinne
między innymi:

Rozwód, separacja, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonków.

  Gospodarcze

Między innymi:

Obsługa prawna związana z bieżącą działalnością, analiza i opinia prawna dla podmiotów gospodarczych, sporządzanie pism sądowych i innych, przygotowanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, opracowywanie opinii oraz informacji w zakresie stosowania prawa.

  Prawo Spółek

Między innymi

Tworzenie i rejestracja nowych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji w Kajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w spółkach do Kajowego Rejestru Sądowego, przekształcenia spółek, łączenie i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji.

  Nieruchomości

Między innymi:

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, postępowania wieczystoksięgowe, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej, zakładanie księgi wieczystej.

  Upadłościowe

Między innymi:

Sporządzanie wniosków o upadłość, zgłoszenia wierzytelności w postępowniu upadłościowym, reprezentowanie wierzyciela lub upadłego, upadłość konsumencka.                                                                                                                        

  Spadkowe

Między innymi:

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy, przyjęcie lub odrzucenie spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o dochodzenie zachowku.                                                                                                                                                                  

  Prawo Pracy

Między innymi:

Prawy o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, przygotowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,regulaminów prawa pracy i wynagradzania, etc., sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy.

  Inne

Zapytaj

Inne niewymienione. Zapytaj czy kancelaria zajmuje się daną dziedziną prawa.